Radio Jönköping intervjuar Ulf om Mannen från Tenhult i radioprogrammet Lasso 9 maj - hitta länken här - Artikel i jnytt (Jönköping) 8/3 här - Jönköpings-Posten skriver om boksläppet på Kraftvärmeverket Torsvik 30/9 - ett inslag i SR Jönköping 2/10 här och ett i SR Sörmland 5/10 här - Artikel i Folket (Eskilstuna) 5/10 här

Iwan Morelius recenserar Mannen Från Tenhult i Sett&Hört i Hängmattan nr 95 (oktober 2007)

 

Den som väntar på något gott
får ibland vänta ända fram till
Bokmässan i Göteborg i
september.

Samma inledning som föregående [ovan] gäller även denna, som kom direkt från hetluften på Bokmässan. Trots detta hann författarparet signera den åt HÄNGMATTANS redaktör för vilket han tackar och bugar (ska kanske vara i
omvänd ordning).

Detta är den fjärde och helt fristående delen i författarparets serie om organiserad brottslighet i Sverige. Deras tre tidigare har givit skrämmande inblickar i vad som skulle kunna hända i vårt tillsynes så fredliga och skyddade avlånga land.

Inledningsvis försvinner en 8-årig flicka på väg hem från skolan. Fadern blir misstänkt och polisen tror sig också förstå att fadern vet mer än han säger sig veta. En man på Kumlaanstalten blir utsatt för ett brutalt mordförsök. Kan det bero på att han vet för mycket om just denna organiserade brottslighet? Mycket troligt, tycker SÄPOS Ulf Bergman och startar tillsammans med kollegor en utredning om detta. Det hela kan gälla en högerextrimistisk paraplyorganisation i vårt land.

Någonstans i Sverige sitter spindeln i detta nät och styr det hela. Han har tydligen obegränsat med pengar och är känd av endast ett fåtal personer. Tenhult är den plats som poliserna stöter på då och då och man anar att just den platsen kan vara centralplatsen för allt det som händer och sker i fallet.

Författarparets kombination av författare/journalist samt kriminalpolis är ju en sak som borgar för att det de skriver om stämmer med att den grymma verklighet som tidningsrubrikerna så gott som varje dag talar om är sann, tyvärr.

Iwan