Jönköpings-Postens förstasida 1/10 efter boksläppet på Jönköping Energis Kraftvärmeverk Torsvik 30/9 2007