Kontakta oss: Ulf - Peter
Du kan anlita oss för att delta i olika aktiviteter som rör våra böcker eller det vi skriver om / vi kan också uppdragsskriva.
 

Ulf Broberg & Peter Lundström skriver tillsammans aktuella och realistiska polisthrillers med den grova brottsligheten i fokus. I september 2009 kom femte delen i en berättelse om Uppsalapolisen, rikskriminalen och löst sammansatta kriminella nätverks framfart i Sverige: Brytpunkt Uppsala. Tidigare titlar är Iskallt Våld (2005) och Ondskans Väg (februari 2006), Rättarens Tid (september 2006) och Mannen från Tenhult (2007). Alla fyra finns i pocket i bokhandeln. Berättelsen fortsatte under 2013 med ICE och Bödelns leende.

"Målet är att skriva initierade, realistiska och verklighetsförankrade skildringar av dagens Sverige, där den organiserade brottsligheten och det grova kriminella våldet tar allt större utrymme och alltmer tenderar att bli ett allvarligt hot mot demokratin. En röd tråd genom allt de skriver är att det - tyvärr, många gånger - skulle kunna inträffa på det sätt som de beskriver. Eller ännu värre, i många fall, redan har inträffat. Och de är mycket initierade beskrivare."

 

SvD 5/7 07 om Peters jobb: Hot mot poliser växande problem

Peter Lundström är en ”riktig polis” som arbetat med de flesta förekommande arbetsuppgifter inom polisen och gått den långa vägen från radiobilarna i Uppsala på sjuttiotalet, som chef för polisens utlandsverksamhet och via flera egna uppdrag - utomlands: Sydafrika direkt efter första fria valen 1994, sedan i Albanien, faktiskt mitt under försöket till statskupp i september 1998 och senast 2002-2003 i Kosovo - till specialuppdragen på rikskriminalen i Stockholm. Bland de senaste uppdragen identifieringsarbete i Sverige efter Tsunami-katastrofen och kartläggning av organiserad brottslighet. Idag arbetar Peter på Rikspolisstyrelsens säkerhetsenhet med frågor som rör polisens inre säkerhet.
Foto © Sven Tideman

Ulf Broberg har en lång efarenhet som radiojournalist på Radio Uppland och senare Sveriges Radios Sändningsledning i Stockholm. Under tretton år arbetade Ulf med ansvar för att information snabbt kommer in till SR vid händelser, olyckor och samhällsstörningar. Det har inneburit kontakter med i stort sett alla samhällsfunktioner och samhällsviktiga verksamheter. Ulf är en i en handfull svenska journalister som anses ha stor kunskap, insikt och insyn i samhällets bärande infrastruktur. Ulf anlitas ibland som sakkunnig när det gäller kritisk infrastruktur, inte minst i övningssammanhang och när det gäller scenarioskrivning. 30 juni 2007 var sista arbetsdagen på SR, därefter jobbar Ulf i flera olika egna verksamheter.

Peter är född 1953, i Voulllerim, Norrbottens län. Fritidsintressen: Familj, sommarhus, skrivande.

Utbildning: Polishögskolan i Solna och ett antal polisiärt inriktade vidareutbildningar. Pedagogik på Universitetet (Frescati).

  • kommissarie vid Rikspolisstyrelsen 2007-
  • kommissarie med särskild ställning vid Rikskriminalpolisen 2003-2006
  • chef för den svenska polisens fredsfrämjande utlandsverksamhet 1999 - 2003.
  • chef för närpolisavdelningen i Uppsala län 1997-1999
  • avdelningschef för länstrafikpolisen i Uppsala 1993-1997,
  • studierektor för vidareutbildningen 1992-1993,
  • huvudlärare i ordningspolistjänst på polishögskolan 1988-1992

Flera viktiga uppdrag ger Peter stor internationell erfarenhet, bland annat

  • demokratisering av polisutbildningen i Sydafrika 1994-95,
  • skapande av ny utbildning för Albansk polis 1998

Nedan, ur ett klipp från Peters tidigare arbetsuppgifter, Viking 99

Hela artikeln om Viking 99 kan du läsa här

Bildtexten: Photo Lars Hedelin/PIC Viking 99
"There is a common view of police work and police force tasks among police officers from different countries", Swedish Superintendent Peter Lundström says.

Ulf är född 1954, i Skövde, Skaraborgs län. Fritidsintressen: Fritid? Jag gillar att jobba... och att skriva, säger han. Och några av mina fritidssysslor har varit stora arrangemang: jag var ansvarig för Uppsala Marknad & Uppsalakarnevalen åren 1989 - 1996, ett uppdrag från Upsala Handelsförening med stöd av Uppsala Kommun (då får man kalla sig karnevalsgeneral) och ett återfall i arrangörsrollen med två år som ansvarig för Inline-SM på uppdrag av Svenska Skridskoförbundet, när SM gick på en bana i centrala Uppsala åren 2001 och 2002. Då kan man kalla sig SM-general också.

Utbildning: Södra Vätterbygdens Folkhögskola (SVF) 1972-75. Numera ledamot i skolans styrelse och ordförande i Kamratförbundet.

Tidiga yrken: vaktmästare, brevbärarbiträde, sjukvårdare, hotellreceptionist, nattportier. Så småningom anrika Gumperts Bokhandel och därefter Skandinaviens största bokvaruhus, LundeQ i Uppsala. Chef för import/export/förlagsdistribution några år och därefter produktchef och projektledare under dåvarande VD Börje Fors i Akademibokhandeln.

Sedan början av nittiotalet på radion, först inom ”gamla lokalradion” LRAB, på Radio Uppland och från 1994 på Sveriges Radios sändningsledning i Radiohuset, Stockholm, först som redaktionssekreterare och därefter drygt tio år som projektledare med ansvar för inflödet av händelse- och incidentinformation. Flertalet specialutbildningar inom de olika yrkena. Från sommaren 2007 övergick Ulf till att arbeta i egen regi som författare, frilansjournalist och konsult med brett spektra. Stora konsultuppdrag har varit att leda kriskommunikationsövningarna Samvete05, 07 och 09 . Ett klipp från SOS Alarms kundtidning Signalen som delvis handlar om uppgifterna på Sveriges Radio .