Våra böcker finns som ljudböcker på biblioteken!

Talboks- och punktskriftsbiblioteket är en statlig myndighet som anpassar litteratur till medier för personer med läshandikapp. TPB gör alla talböcker i DAISY- format. DAISY står för Digitalt anpassat informationssystem och är en öppen, internationellt etablerad standard.

Under 2010 läser TPB in Brytpunkt Uppsala. Sedan tidigare finns Iskallt Våld inläst av Anna Godenius, Ondskans Väg inläst av Anna Döbling och Rättarens Tid lästes in våren 2008 av David Zetterstad. I juni 2008 kom också Mannen från Tenhult, inläst av Christina Andersson.

Ulf har läst in en CD med Kerstin Lundströms Demens i arbetslivet, som vänder sig till chefer och arbetsledare inom näringsliv och förvaltning. mp3-versionen kan beställas från Kunskapsmarknad och CD-versionen från Demensbutiken.