Radio Jönköping intervjuar Ulf om Mannen från Tenhult i radioprogrammet Lasso 9 maj - hitta länken här - Artikel i jnytt (Jönköping) 8/3 här - Jönköpings-Posten skriver om boksläppet på Kraftvärmeverket Torsvik 30/9 - ett inslag i SR Jönköping 2/10 här och ett i SR Sörmland 5/10 här - Artikel i Folket (Eskilstuna) 5/10 här

Leif-Rune Strandell recenserar Mannen från Tenhult i absolut sista (pappers-)DAST (4/07)

DAST går i graven

Paret Broberg och Lundström, journalist och polis, fortsätter med sitt poliskollektiv från den trilogi de inledde sitt gemensamma författarskap med. Nu är det en fristående historia men med fleratalet av de personer som fanns med tidigare. Nu planerar de tio böcker, var och en med en fristående historia men med en röd tråd.

I denna handlar det om organiserad brottslighet med kopplingar både till mc-gäng och till finansiärer i det öppna svenska samhället. Beskyddarverksam-het, "köp" av restauranger, är huvudpunkter i intrigen.

När det nu kommit reportageböcker om den svenska maffian är det inte heller några överraskningar som väntar läsaren av denna polisroman. Det är just, liksom i de tidigare, en polisroman. Läsaren följer polisernas arbete och med tanke på författarnas vardagliga yrken är det väl bara att tro på att det arbetet är korrekt skildrat.

Det finns alltså inga egentliga gåtor att grubbla över, och intrycket är snarare en dokumentär, vilket också är författarnas avsikt. Men det är intressant, stundtals spännande handling och några oväntade svängar.

Fokus är på handlingen, inte på miljö och personer. Läser man mycket är detta en udda thriller, och det känns bra.

Leif-Rune Strandell

DAST Magazine går i graven, i december 2007 - efter 40 utgivningsår - mycket beroende på nedskurna bidrag och sviktande prenumerantstock. Men DAST återuppstår som webbtidning redan 2008! Surfa dit!