Nyheter | Recensioner | Iskallt Våld | Ondskans Väg | Rättarens Tid | Mannen från Tenhult | Brytpunkt Uppsala | ICE | Bödelns leende | mp3 ljudböcker| | Bilddagbok | Ulf&Peter | Kulturkväll| Projekt | Länkar | Pressmaterial | Gästbok | Kontakt | Nyhetsbrev | Broberg Innovation | Hem |
   
Bonusmaterial kring Iskallt Våld - Öfverqritiqus, en liten betraktelse
Iskallt Våld i mp3-format: ladda ner pilotavsnitt här

Förste öfverqritiqus sutto vid podiets mitt i den stora ekfanerade sessionssalen, omgifven av sitt kollegium, den mäktiga akademien. Med stor bildning, samlad under ett långt och engagerat lifv i lärdomsstaden, ansågo öfverqritiqus det vara helt adekvat att han sutto till doms öfver andras skrifverier.

Han sneglade frågande på akademiens sekretarius och emottogo dennes bifallande hufvudrörelse.

De anklagade resa sig!

Öfverqritiqus grå hår och stålgrå blick återspeglades i hans stålhårda stämma.

Broberg och Lundström, fortsatte öfverqritiqus, akademien finner efter moget öfvervägande eder kriminalroman ej skrifven enligt gängse regelverk. Charaktärsbeskrifvningar ge vika för obskyra misshandlingar och våldsamma händelser. Därutöver sakna ni uppenbarligen förebilder emedan förgrundsgestalter endast skymta förbi. Och Upsetters! Det äro ju upprörande!

Så känner vi också den polisiära verkligheten, invände kriminalkommissarien Lundström.

Ni skola icke tro att ni kunna skriva efter eget godtfinnande! Det finnas traditioner! Och regler! Akademien tolerera icke detta oombedda nytänkande! Kriminallitteraturen skola blifva inom gifvna ramar!

Vi skrifva ju initierat och spännande, protesterade radiojournalisten Broberg.

Nog nu!

Öfverqritiqus slogo ordförandeklubban i bordet och förkunnade akademiens dom:

Fortsatt sparsamma recensioner och inga reportager i akademiens husorgan! Därutöfver; Kalla Kulor - äro det ett passande förlagsnamn? Nåväl, fyra veckors blockerat Seeligkonto blifva påföljden för utgifning av Iskallt Våld!

(Öfverqritiqus - en liten betraktelse [200 ord, såklart] i den tid där vi råkade befinna oss en gång. © UPsetters november 2005)