Nyheter | Recensioner | Iskallt Våld | Ondskans Väg | Rättarens Tid | Mannen från Tenhult | Brytpunkt Uppsala | ICE | Bödelns leende | mp3 ljudböcker| | Bilddagbok | Ulf&Peter | Kulturkväll | Projekt | Länkar | Pressmaterial | Gästbok | Kontakt | Nyhetsbrev | Broberg Innovation | Hem |
   
Bonusmaterial kring Iskallt Våld - Björck vs Uppsalapolisen
Iskallt Våld i mp3-format: ladda ner pilotavsnitt här

Polisens pm från nyårsnatten - urklipp ur Dagens Nyheter: avskrift av promemoria från gruppchef Sven Voltaire vid Uppsalapolisen, daterad 2004-01-01 kl 04.23:

"Angående Landshövdining Björks beteende på nyårsnatten

Jag, Polisassistent Sven Voltaire arbetade under nyårsnatten som gruppchef för grupp 3 med polisassistent Hjalmarsson, polisassistent Fränden och polisinspektör Lindau-Flink. I samband med att vi arbetade uppe vid slottet och Gunillaklockan arbetade vi tillsammans med polisassistent Hroh och polisassistent Jakobsson från grupp 4 samt polisassistent Sandberg och polisassistent Clarin från ungdomsenheten.

Inledningsvis placeras polisassistent Hroh-Jakobsson nere vid infarten till slottet för att förhindra biltrafik till slottet.

På plats vid slottet gör jag bedömningen att även polisassistent Hroh-Jakobsson behövs uppe vid slottet varför en annan patrull tar hand om trafikdirigeringen.

De poliser som finns på plats delas upp i par a två i varje, varefter vi sprider oss kring Gunillaklockan, detta med anledning av att då flera ungdomar kastar nyårsraketer in i folkmängden. Vår prioritering var enligt mitt önskemål att hindra att folk blev skadade av fyrverkerierna och att de som kastade fyrverkerier in i folksamlingen skulle avlägsnas från platsen. Efter att jag och polisassistent Hjalmarsson avlägsnat en person som kastade raketer/smällare in i folkmassan möttes jag av polisassistent Hroh och polisassistent Jakobsson som tog mig åt sidan. De informerade mig om att Landshövding Anders Björk hade kommit ut från slottet och skrikit Hur kan ni stå här och kolla på raketer när det ligger fulla 13-åringar överallt. Björk skriker detta åt Hroh och Jakobsson. Därefter skriker han jag beordrar er att göra någonting, jag är landshövding. Björk skrek också att han skulle ringa Göran Lundberg under morgondagen och informera om vad Hroh och Jakobsson gjort.

Hroh och Jakobsson upplevde att Björk var påtagligt akoholpåverkad.

Björk pekar ut en ung person som är mycket akoholpåverkad som Hroh och Jakobsson omhändertar enligt LOB.

Både Hroh och Jakobsson som är ganska nya i tjänst informerar mig om att de båda har uppfattat Björks beteende som mycket olämpligt och att de tyckt att det känts olustigt.

I samband med att jag och polisassistent Hjalmarsson befinner oss precis invid slottet för att omhänderta en person för fylleri samlas det mycket ungdomar omkring oss varför jag över radion beordrar dit de andra poliserna som finns vid slottet. I samband med att polisassistent Clarin och polisassistent Sandberg är på väg dit skriker Björk åt Clarin att Jag är landshövding Anders Björk. De står och pissar på slottet och ni gör ingenting. Det är skandal. Polisassistent Clarin går inte fram till Björk utan fortsätter fram till de andra poliserna som behöver stöttning. Björk sliter då tag i polisassistent Sandbergs jackärm i axelhöjd. Polisassistent Sandberg upplever Björk som både aggressiv och hotfull när Björk säger: jag är landshövding, de pissar på slottet. Björk säger därefter att detta är den sämsta polisinsats han någonsin sett. Polisassistent Sandberg säger då "lugna ner dig, Anders. Polisassistent Sandberg bedömer vid detta läget Björk så aggressiv att Sandberg tror att han ska behöva använda våld emot Björk. Enligt polisassistent Sandberg är Björks beteende när han sliter i Sandbergs jack på gränsen till våld mot tjänsteman.

I samband med detta ser jag Björk varefter polisassistent Sandberg tar över personen vi omhändertagit eftersom jag tycker att det är bättre att jag i egenskap av gruppchef pratar med Björk. Jag upplever Björk som mycket uppjagad och ett flertal gånger får jag poängtera att han inte behöver skrika åt mig för att jag ska höra. Björk bedömer polisinsatsen som den sämsta han sett. Björk säger att det ligger fulla 13-åringar överallt och att de pissar på slottet. Jag förklarar för Björk hur jag som gruppchef prioriterat under kvällen, att vårt huvudsyfte varit att avlägsna folk som kastat smällare in i folkmassan samt att utöver detta inledningsvis förhindra biltrafik till och från slottet. Jag förklarar också att den personal vår grupp haft, som dirigerat trafik fått lämna sin post för att stötta oss vid slottet.Jag säger också till Björk att det är bra att han förmedlar ut att han sett fulla ungdomar till oss, att det är viktigt att vi får veta det men att detta måste skötas på rätt sätt. Jag poängterar för Björk att det är helt fel sätt att framföra sina åsikter genom att komma ner och skrika och bete sig aggressivt m ot poliserna på plats. Jag förklarar vidare att det är mycket olämpligt av Björk att lägga sig i pågående polisarbete men säger också att kritik i efterhand är bra. Björk kritiserar polisinsatsen, säger att det är det sämsta han sett. Björk säger att vi borde sätta en bom vid entrén till slottet för att förhindra biltrafik och och fråga samtidigt mig vem som gett tillstånd till fyrverkerier vid slottet.

Jag förklarar för Björk att det inte är polisen som sätter upp bommar, att det troligtvis är kommunen. Björk är inte nöjd med svaret utan säger Kommunen och kommunen, alltid hänvisas det till kommunen. Jag säger till Björk att jag inte vet vem som ger tillstånd för fyrverkerier och förklarar återigen för Björk att det är fyrverkerierna vi främst har inriktat oss på. Björk köper inte denna förklaring utan säger gång på gång att polisen inte har gjort någonting, utan bara stått och kollat på fyrverkerierna. Björk säger efter detta att han minsann vet en hel del om polisarbete för att han "minsann har varit minister. Jag förklarar för honom att jag inte tvivlar på att han som minister vet mycket om polisarbete men att det är jag som har gjort prioriteringarna på plats och att min bedömning måste få gälla. Han lyssnar inte på det jag säger och kommenterar vid ett flertal tillfällen att han är Landshövding och att han ska anmäla oss poliser på plats till Göran Lindberg. Jag berättar mitt namn och säger att han kan berätta för Göran Lindberg att han pratat med mig på platsen. Jag upplever att Björk är berusad och otrevlig till sättet och att han inte accepterar det jag säger till honom. Vid mer än ett tillfälle säger jag att han inte behöver höja rösten för att jag ska höra. Jag försöker få Björk att förstå vår arbetssituation, att vi vissa helger måste sänka nivån för de personer vi tar in eftersom det annars skulle vara överfullt i arrestintaget samt att det måste finnas en ökad acceptans under helger som denna. Björk köper inte det jag säger utan kommenterar fortfarande att poliserna på plats bara kollat fyrverkeriet.

Senare på kvällen ingriper samtliga poliser vid ett bråk precis nedanför Gunillaklockan. Under tiden vi gör detta uppstår ett större slagsmål framför våra ögon. Vi tvingas lägga ner två personer på marken för att de ska lugna ner sig samt avvisa en antal personer från platsen. Några av personerna vi avlägsnar hörsammar inte vår uppmaning utan stannar kvar på platsen ändå.

Jag ser att en av poliserna på plats är nära att dra sin batong när folket inte flyttar sig. Några minuter senare, när bråket lugnat ner sig kommer Björk ner till oss återigen, denna gång tillsammans med sin hustru. Nu ser jag inga fyrverkerier, säger han. Varför tar ni inte hand om ungdomarna som är berusade. Nu börjar jag bli irriterad säger jag till Björk. Björk säger då jag är Landshövding, du får inte blir irriterad på mig. Därefter säger Björk att alla på platsen är vittnen till det jag just har sagt, som om han ville förmedla bilden av att det jag just sagt var brottsligt. Jag förklarar att det varit ett stort bråk på platsen och vi har fått prioritera detta och att som jag tidigare påpekat för Björk så är det olämpligt att lägga sig i ett pågående polisarbete. Björk och hans hustru säger då vi har stått på balkongen. Det såg inte så allvarligt ut. Jag förklarar att en polis nästan har dragit sin batong och att det skulle kunna ses som ett tecken på att situationen upplevts som allvarlig. Jag förklarar återigen för Björk, som jag tidigare gjort, att det är olämpligt att komma med kritik under tiden arbetet pågår. Björk säger då att hans beteende inte ska ses som kritik.

Polisassistent Jakobsson förklarar för Björk att h an tog illa" vid sig då Björk kom och skrek på honom och polisassistent Hroh tidigare. Björk förklarar då att det är sånt man får tåla som polis. Polisassistent Jakobsson säger då att han är ganska ny som polis och inte varit med om en sådan situation tidigare.

Björk säger då något i stil med att det minsann inte var någon som tog sådan hänsyn när han var ny som minister. Björk säger att han minsann ska anmäla det här till Göran Lindberg. Polisassistent Hjalmarsson säger då att det är bra om kritiken förs fram eftersom det då uppmärksammas att polisen borde ha mer resurser.

Björk säger vid något tillfälle att han inte vill ha sådana här tillställningar på sin bakgård. Han säger vidare att han är landshövding och att han tyvärr måste bo på slottet.

Promemorian har till större delen sammanfattats utifrån mina egna iakttagelser av d et som hänt. Dock har jag fått berättat för mig hur de andra inblandade poliserna upplevt det som hänt och det har också skrivits i promemorian. Flera av poliserna har läst igenom det händelseförlopp där de var inblandade och godkänt detta.

Sven Voltaire"

UPsetters gästbok